ttapj gym tại wefit

Voucher tập Gym giờ xưa rồi, giờ tập đủ thứ bằng WeFit

Voucher vẫn còn nhược điểm: không thể mua nhiều voucher cùng lúc cho nhiều phòng tập! Chưa kể voucher tập gym còn có thời hạn sử dụng. Rồi khi hết hạn voucher bên phòng tập sẽ cứ thúc giục bạn sử dụng dịch vụ lâu dài. Nói chung là dùng Voucher tập Gym rất phiền. Hãy thử WeFit, siêu Voucher!

Xem thêm