Phân biệt đồng hồ Real Fake

Trải nghiệm mua đồng hồ Tân Tân. Giữa 1 rừng đồng hồ Fake và Real.

Dù tôi đã định hướng rằng mình sẽ mua đúng 1 cặp đồng hồ DW (Daniel Wellington) chứ không đi lục lọi chọn lựa nhiều. Tôi vẫn cảm thấy khủng hoảng trước thị trường đồng hồ. Đó là trước khi tôi viết bài trải nghiệm đồng hồ Tân Tân, tôi có qua cửa hàng, soi hàng rất kỹ nhưng không mua.

Xem thêm

Trải nghiệm học tiếng Anh Elsa Speak: mua vì thấy có Google??

Trong tâm lý nửa tin nửa ngờ, mình đã thử dạo 1 vòng trên mạng để tìm hiểu xem Elsa Speak là gì, và tính hiệu quả có Elsa Speak có đúng như comment kia không. Sau khi thu thập, mình tổng hợp lại làm 1 bài review về trải nghiệm học tiếng Anh Elsa Speak

Xem thêm