Review mỹ phẩm The Face Shop: Cô nào chồng bỏ chồng chê…

Khi review mỹ phẩm The Face Shop,Tiny cũng khuyên những điều nên và không nên khi sử dụng Mỹ phẩm The Face Shop. Rõ ràng, đã là mỹ phẩm thì luôn có mặt lợi và mặt hại đi kèm. Nhà sản xuất không bao giờ nói nhiều về những yếu kém, tác dụng phụ của sản phẩm cho chúng ta.

Xem thêm