xem-diem-tin-dung

Điểm tín dụng là gì và cách xem điểm tín dụng của mình

Lý do từ chối cho vay thì nhiều, nhưng 90% là do điểm tín dụng của bạn. Để đỡ mất thời gian, bạn nên kiểm tra điểm tín dụng của mình trước. Điều này sẽ giúp bạn biết mình đủ chuẩn vay hay không và có thể vay được tại những nơi nào.

Xem thêm