Trải nghiệm học tiếng Anh Elsa Speak: mua vì thấy có Google??

Trong tâm lý nửa tin nửa ngờ, mình đã thử dạo 1 vòng trên mạng để tìm hiểu xem Elsa Speak là gì, và tính hiệu quả có Elsa Speak có đúng như comment kia không. Sau khi thu thập, mình tổng hợp lại làm 1 bài review về trải nghiệm học tiếng Anh Elsa Speak

Xem thêm