FPT Shop

Mua điện thoại tại FPT Shop, sai lầm từ ngộ nhận đến lúc trải nghiệm

Đã tín đồ mua sắm online, mua hàng là soi giá. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, soi giá trước, đó là chân lý! Cũng vì lẽ đó mà biết bao nhiều dân săn đồ sale tìm mua điện thoại tại FPT Shop trước. Sau đó mới mò mẫm các nơi khác để so giá.

Xem thêm