Phân biệt đồng hồ Real Fake

Trải nghiệm mua đồng hồ Tân Tân. Giữa 1 rừng đồng hồ Fake và Real.

Dù tôi đã định hướng rằng mình sẽ mua đúng 1 cặp đồng hồ DW (Daniel Wellington) chứ không đi lục lọi chọn lựa nhiều. Tôi vẫn cảm thấy khủng hoảng trước thị trường đồng hồ. Đó là trước khi tôi viết bài trải nghiệm đồng hồ Tân Tân, tôi có qua cửa hàng, soi hàng rất kỹ nhưng không mua.

Xem thêm