tuyển dụng ở phia bắc

Việc làm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên “ngon” hơn những nơi lân cận phía Bắc?

Hãy đứng ở vai trò người tuyển dụng của 1 công ty đa chi nhánh. Dễ cảm nhận được 1 điều là: đãi ngộ cho nhân sự phía Bắc tốt hơn trong Nam. Và nói riêng phía Bắc, Top là việc làm ở Hà Nội, Vính Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.

Xem thêm