Blog So Sánh

Xem tất cả
bảo hiểm xe ô tô

Bảo hiểm ô tô, mua không đúng chỗ dễ ôm cục tức

Mua ô tô là phải mua bảo hiểm ô tô, điều đó là chắc chắn. Thường người mua xe ô tô hay lựa chọn bảo hiểm theo sự giới thiệu của nơi bán xe. Và có 1 thực tế, phải đến hơn 50% người mua không hài lòng về dịch vụ đã chọn